top of page
  • Uzman

Mobil Cihazlar ve Döngüsel Ekonomi

“Bugünün malları yarının kaynaklarıdır, ancak dünün fiyatları ile.”Şu anki endüstriyel al-yap-elden çıkar modeli, küresel kaynakları tüketirken aynı zamanda kȃrlılığı da engellemekte. İşletmeler, döngüsel ekonominin ilkelerini benimseyerek bu geleneksel modeli yeniden tanımlayabilir ve ekonomik faydalar elde edebilir. Bu kavram çoğunlukla tarım, imalat ve enerji gibi endüstrilerde uygulanırken, kullanım gereklilikleri çok daha ileriye gitmekte.


Döngüsel ekonomiyi mobil cihaz endüstrisine uygulamak, üretim sürecini daha çevre dostu hale getirmek için fırsatlar sunmakta. Aynı anda, ikinci el piyasa büyümeye ve gelişmeye devam ederken, yüz milyonlarca dolarlık potansiyel kârın kilidini açmakta.


Doğru operasyonel süreçler ve lojistik teknolojilerle mobil cihaz üreticileri, operatörler ve perakendeciler döngüsel ekonomiyi destekleyebilir; sürdürülebilirlik ile ekonomi arasındaki dengeyi bulabilir.


Döngüsel Ekonomi Nedir?


Döngüsel ekonomi kavramı son yıllarda giderek daha fazla ilgi görmekte. Bu, büyük ölçüde Dünya Ekonomik Forumu ve Ellen MacArthur Vakfı'nın çabalarından kaynaklanmakta. Bununla birlikte, döngüsel ekonominin ilkeleri yeni bir şey değil.


Eski uygarlıklar ve felsefeler, üretim ve tarım yerelde ve daha küçük ölçeklerde yapılırken, geri bildirim döngülerinin ve çevresel döngülerin önemini biliyorlardı. Ölçek büyüdükçe, şu anda var olan doğrusal ekonomideki "al, kullan, at" modeli, hem teknik hem de biyolojik sektörler için norm haline geldi. (Tek bir telefon üretmek için 34 kilogram cevher çıkarılması, 100 litre su ve 20,5 gram siyanür kullanılması gerekiyor.)


Döngüsel ekonomi kavramı, mevcut endüstriyel modeli yeniden tasarlamakta. Ancak bunun tekil olarak tanımlanmış bir kavram olmadığına dikkat etmek önemli. Aksine, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok düşünce kuruluşunun bir kombinasyonu olarak büyümüştür:


Fonksiyonel Hizmet Ekonomisi

Fonksiyonel ekonominin ekonomik amacı, mümkün olduğunca az malzeme kaynağı ve enerji tüketirken mümkün olan en uzun süre için mümkün olan en yüksek kullanım değerini yaratmaktır.


Beşikten Mezara Tasarım Felsefesi

Ya insanlar, insan yaratıcılığının, kültürünün ve üretkenliğinin bolluğunu kutlayan ürünler ve sistemler tasarladıysa? O kadar zeki ve güvenli ki, türümüz ağıt değil keyif için ekolojik bir ayak izi bırakıyor.


İşletmelerde Biyomimikri

Biyomimikri, temelde zorlu bir tasarıma başlamak, daha sonra bu zorluğu zaten çözmüş bir ekosistem bulmak ve öğrendiklerinizi tam anlamıyla taklit etmeye çalışmaktır.


Endüstriyel Ekoloji

Endüstriyel ekoloji, insanȋ teknolojik aktiviteleri (en geniş anlamıyla endüstri) onu destekleyen daha büyük ekosistemler bağlamına yerleştirir; toplumda kullanılan kaynakların kaynaklarını ve atıkları bertaraf etmek veya detoksifiye etmek için hareket eden kanallarını araştırır.


Doğal Kapitalizm

Doğal kaynaklarımıza hak ettiği değer vermek için ekonomik bakış açılarımızı gözden geçirmeliyiz. Bu gözden geçirilmiş ekonomi, serbest piyasa kapitalizminin hem teorisini hem de pratiğini istikrara kavuşturacak; ekonomik kalkınma, kȃrlılık ve kamu yararının teşviki için iş dünyası ve kamu politikalarına güçlü ve yeni bir araç sağlayacaktır.


Mavi Ekonomi

Anahtar husus, basitçe atıktaki değeri ortaya çıkarmaktır.


Tüm bu felsefeleri bir araya getirerek yeniden tasarlanan üretim süreçleri sayesinde ekonomik faaliyetler, genel toplumsal sağlığı sürekli olarak yeniden inşa ederken, odak noktası malların elden çıkarılmasına dayalı nakış açısından yeniden değerlendirilmesine kaydığı döngüsel bir ekonomi yaratmak için bir araya gelmekte. Ellen MacArthur Vakfı'na göre, döngüsel bir ekonomide birçok hareketli parça varken, konsept üç temel ilkeye ayrılmakta:

  • Atıkları ve kirliliği tasarlama,

  • Ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutma,

  • Doğal sistemleri yeniden oluşturma

Bu üç ilkenin uygulanmasına ilişkin konuşmalar, çoğu zaman biyolojik ve endüstriyel sektörlere indirgenmekte. Bunlar döngüsel ekonominin önemli yönleridir, ancak tek bileşenleri değildir.


Akıllı telefon sahipliği ve mobil cihaz kullanımı genel olarak küresel çapta büyümeye devam ettikçe, bu alanda üretim, yeniden kullanım ve geri dönüşüme döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamak giderek daha önemli (ve kȃrlı) hale gelecektir.


Döngüsel Ekonomide Mobil Cihaz Fırsatı


Akıllı telefonlar öncesinde tüketiciler, yeni bir cihaza geçtiklerinde eski telefonlarını çekmecelere atmaktan mutlu olurdular. Yeni cihazlar için fiyatları düşük tutan operatör sübvansiyon modelleri sayesinde bu, finansal olarak mantıklıydı ve tüketicilere, yeni telefonu kaybetmeleri veya kırmaları durumunda yedek cihaz olarak hizmet ederlerdi.


Bununla birlikte, eski telefonları tozlu çekmecelerde tutma fikri, doğrusal ekonominin özüdür. Üreticiler malzemeleri işler ve cihazlar üretir, tüketiciler bunları kullanır ve daha sonra yeni modele geçtiklerinde bir kenara bırakırlar. Döngüsel bir ekonomide, mobil cihazların yaşam döngüsünü uzatmaya daha fazla odaklanmak zorundayız.


Mobil cihazlar artık çok güçlü olduğundan, bir telefonun modası eskisi kadar hızlı geçmemekte. Yeni modeller güç ve yetenek açısından eski cihazları geride bırakırken, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar ilk sahiplerinden sonra da fayda yaratmakta.

Döngüsel ekonomi ilkelerini mobil cihaz üretimine, takasa ve başka bir amaca yönelik uygulamak, olumlu çevresel ve ekonomik etkiyi yaratmak için en önemli fırsattır.


Deloitte tarafından yürütülen bir araştırma, mobil cihazlar için ikinci el pazarının halihazırda 27 milyar dolar değerinde olduğunu ortaya çıkarmıştır.


Bugün bu, 180 milyon ikinci el akıllı telefonun ortalama 145 dolar değerinde işlem gördüğü anlamına gelmekte. Persistence Market Research araştırmasına göre ABD pazarının, 2025 yılına kadar 39 milyar dolara ulaşması beklenmekte. Şu anda yalnızca ABD'de, tüketiciler model yeniledikçe yıllık bazda dolaşıma girecek 96 milyon mobil cihaz bu hesaba dahil değildir.


Şimdiye kadar üretilen tüm iPhone'ların üçte ikisinin hala dolaşımda olması, mobil cihaz endüstrisinin döngüsel ekonomi ilkelerine hazır olduğunu göstermekte. Ancak bu, ekonomik potansiyelin tavanına ulaştığı anlamına gelmemekte.


Bu, aynı zamanda bazı açılardan döngüsel ekonomi ilkelerinin yükseldiğini de göstermekte; çünkü bu cihazların 40 milyonu bir aile bireyine veya arkadaşlara devredilmekte. Bununla birlikte, çekmecelerdeki veya çöplüklerdeki 56 milyon cihaz, büyümek için açık alana işaret etmekte.

Eski cihazlara bağlanma zihniyetini değiştirmek, mobil cihazları döngüsel ekonominin işlevsel parçaları haline getirmenin anahtarıdır. Otomobil endüstrisinin kullandığı aynı satın alma sürecini takip etmeli. Tüketiciler, yenisini satın alırken veya kiraladıklarında eski arabaları evlerinin önüne park etmez, o eski modeli alır ve değeri karşılığında yeni arabayla takas ederler. Ve bu ikinci el araba, büyük olasılıkla başka birine gider.


Döngüsel Ekonomide Verimlilik ve Etkililik


Ellen MacArthur Vakfı'na göre, eko-verimlilik ve eko-etkinlik arasındaki ayrım, döngüsel ekonomi kavramının temel bir unsurudur.


Doğrusal ekonomide verimlilik, sürdürülebilirlik çabaları için çok önemlidir. Hammadde çıkarımından üretim ve bertarafa kadar tek yönlü bir akış olduğu için verimlilik, doğrusal sürecin her adımında atığı en aza indirmek anlamına gelir. Üreticiler malzemeleri veya tüketiciler nihai ürünleri geri dönüştürsün veya dönüştürmenin, kalite ve kullanılabilirliğin azalmaya devam ettiği gerçeğine rağmen eko-verimlilik sağlanmakta.


Öte yandan eko-etkinlik, döngüsel bir ekonomi için hayati öneme sahiptir. Doğrusal üretim, kullanım ve bertarafı daha verimli hale getirmek yerine, döngüsel ekonomi işlemleri, geri dönüşüm/imha son çare haline gelene kadar malzemeleri başka bir amaçla kullanan ve yeniden kullanan döngüsel akışlar yaratmakta.


Mobil cihaz endüstrisinde ikincil pazarı uygun şekilde desteklemek, eko-etkililiğe ulaşmanın yoludur. Değerli metaller hala çıkarılabildiğinden, kullanım ömrü dolan cihazlar için güvenli geri dönüşüm önemlidir; ancak cihazlar için ikinci, üçüncü ve dördüncü döngüyü bulmak daha önemlidir. Bir tüketicinin iPhone 7'yi yeni iPhone X ile takas etmesi, iPhone 7'nin ağır hasar görmüş olsa bile çöp sahasına gönderilmesi gerektiği anlamına gelmemekte.

Döngüsel ekonomide kaynakların verimli kullanımı ve geri dönüşümden daha fazlası olduğunu anlamak ilk adımdır. İkinci adım, aslında eko-etkililiğe ulaşmak için bir yol belirlemek ve döngüsel ekonomi ilkelerine dayanan bir mobil cihaz endüstrisi yaratmaktır.


Döngüsel ekonomi odaklı bir mobil cihaz endüstrisinde, cihazların yeniden kullanım ve farklı bir amaçla kullanım için geldiği beş kanal vardır. Bunlar:


Pişmanlık İadeleri: Yeni bir satın alma işleminden sonra için yasal sürede gerçekleşen iadeler (14 gün, 30 gün vb.)


Cihaz Taksit Planları: Bir plan sona erdiğinde, tüketici yeni bir cihaz alır ve ödemelerine devam eder.


Garantiler: Arızalı cihazlar için iade ve değiştirme işlemleri.


Sigorta Talepleri: Mobil cihaz sigortasının popülerliği arttıkça, sigorta talepleri cihazın yeniden kullanımının temel bileşenleri haline gelir.


Takas: Tüketiciler cihazları yeniledikçe geleneksel hale gelen takas süreçleri.


Her kanalı desteklemek için çeşitli işleme teknikleri, döngüsel ekonomi ilkelerinin sürdürülebilirliğini ve ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için dikkatli bir yönetim gerektirir. Azimut Mobile'de, teknolojimiz ve hizmetlerimiz operatörlerin, perakendecilerin ve OEM'lerin eko-etkililiğe ulaşmasını ve döngüsel ekonomiden yararlanmasını mümkün kılar.


Azimut Mobil Döngüsel Ekonomiyi Destekler


Tüm işimiz döngüsel ekonomik kavramlara ve stratejilere dayanmaktadır. Bugüne kadar, 1 milyonun üzerinde cihazı yeniden tasarladık ve tüketiciler için 140 milyon dolar değer yarattık. Bunların tümü çöp sahalarına giden yolda, çekmecelerde bulunabilecek ürünlerden.


1,67 milyon litre e-atığı düzenli depolama alanlarına atılmaktan kurtardığımız ve 4,7 milyar litre yer altı suyu kirliliğini önlediğimiz için, bu ekonomik değere çevresel faydalar da eşlik etmekte. Ekonomik ve çevresel değere ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde 1,5 milyondan fazla insana dokunarak döngüsel ekonominin sosyal yanını destekliyoruz. Bunların tümünü, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla gerçekleştiriyoruz.


Tüm bu faydalar, Azimut’un teknoloji platformu ve süreçleri tarafından oluşturulur:

  • Cihaz toplamayı kolay, sahtekȃrlık içermeyen, çok kanallı bir deneyim haline getiren yazılım.

  • Cihazları test etmek, derecelendirmek ve veri temizliği yapmaya yönelik otomatik lojistik yetenekler.

  • Üç kıtada cihaz satmak için, kurtarma değerinin optimizasyonu

  • Ekonomik kullanımı mümkün olmayan cihazları geri dönüştüren, sorumlu ve sertifikalı ortaklar.

  • Küresel fiyatlandırma eğilimlerini, arz ve talebi takip ederken, aynı zamanda müşterilere operasyonlarının finansal, sosyal ve çevresel faydaları hakkında tutarlı raporlar sunan büyük bir veri analitiği platformu.

Teknolojimiz kaynak kurtarma, ürün ömrünün uzatılması ve paylaşım platformları gibi döngüsel ekonomi modellerini desteklememize yardımcı olurken, müşteriler için kârlılık oluşturan faydalar da sağlamakta. Azimut müşterileri, verimli ve etkili takas programları aracılığıyla abonelerle daha fazla etkileşim kurmakta, perakende seviyesinde sadakat yaratmakta ve takas değerinin % 60'ının mağazada harcanmasıyla ek gelir elde etmekte. Bunlara, cihazları yeniden kullanmaktan, sigorta ve garanti taleplerini yerine getirmeye yönelik marj iyileştirmelerinden dahil değil. Tüketiciler daha yeni ve daha güçlü mobil cihazlar alırken, eskiyen cihazlarından para kazanabilmekte.


Döngüsel ekonomi ilkelerini mobil cihaz sektörüne uygulayarak, hem işletmeler hem de tüketiciler için bir kazan-kazan durumu oluşturulabilmekte. Yapmanız gereken tek şey, kendi işiniz için döngüsel ekonomi fırsatını nasıl ortaya çıkarabileceğinizi bulmak.


Mobil cihaz pazarını döngüsel ekonomiye taşıyacak, arka uç ve tüketiciye dönük teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Azimut ile iletişime geçin ve finansal değeri nasıl üreteceğinizi ve sürdürülebilirliği nasıl artıracağınızı öğrenin.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page